Smart Tests

Výukové testy, ktoré nielen testujú, ale tiež vyučujú. Máme to potešenie, že Vám môžeme predstaviť úplne nový výukový softvér, Smart Tests.
Tento program dáva jazykovým testom celkom nový rozmer. Smart Tests je softvér pre študentov angličtiny zameraný na testovanie gramatiky a slovnej zásoby. Tieto testy sú však výukové, čo znamená, že nielen testujú, ale tiež vyučujú. Každá z viac ako 4 000 testových otázok totiž obsahuje vysvetlenie správnych aj nesprávnych odpovedí. Dozviete sa teda nielen, kde ste urobili chybu, ale tiež prečo to tak byť nemôže a prečo to malo byť inak.

Softvér obsahuje viac ako 350 testov pre rôzne úrovne pokročilosti, od začiatočníkov po pokročilých. V Smart Tests pre vás ponúkame väčší komfort a ďalšie špeciálne prvky. Všetky otázky sú roztriedené do rubrík. Užívateľ si potom môže vybrať skúšanie z jedného až neobmedzeného počtu rubrík zároveň. Možno si teda nastaviť skúšanie napr. len z frázových slovies, podmienkových viet, kolokácií, členov a pod. Môže si tak precvičovať gramatiku, v ktorej má medzery, či ktorú potrebuje napr. do školy. Súčasťou programu je i zbierka fotografií a obrázkov, ktoré sa odkrývajú v priebehu skúšania. Každá správna odpoveď spôsobí odkrytie jedného políčka obrázku, nesprávna naopak jedno políčko zakryje. Jednoducho si do programu môžete pridávať nové obrázky, napr. svoje vlastné stiahnuté z internetu. Motivovať vás potom môžu fotografie vašich detí, spomienky na dovolenku, zvieratká, či silné stroje. Svojho manžela či priateľa môžete tiež napríklad naladiť ku štúdiu tým, že mu do Smart Tests vložíte fotografie menej oblečených slečien. Tie však pochopiteľne nie sú súčasťou programu.

Vaše výsledky sa v Smart Tests priebežne ukladajú a vy si môžete svoje štatistiky monitorovať. Možno si prehliadnuť štatistiky všetkých prejdených testov (včetne chýb v jednotlivých otázkach), problematické oblasti vašej gramatiky či slovnej zásoby, svoju celkovú úspešnosť a dosiahnutú úroveň. Program Smart Tests môže využívať celá rodina, každý užívateľ si vytvorí vlastný účet a ostatné nastavenia, vzhľad, štatistiky a pod. sa zapisujú len pre jeho prihlasovacie meno. Databáza testov v programu se priebežne aktualizuje, pribúdajú nové testy, testové otázky a rubriky. Priemerne do databázy pribúda 20-30 testových otázok týždenne. Sám program Smart Tests sa ale bude ďalej vyvíjať a i tieto aktualizácie budú všetkým legálnym užívateľom k dispozícii zdarma.

Užívatelia programu Word Manager môžu pri práci so Smart Tests využívať prekladový a výkladový multimediálny slovníček. Po vyhodnotení testu je možné dvakrát klepnúť na slovo v teste a objaví sa jeho preklad, výklad, prepis výslovnosti a často i zvuková nahrávka a prípadne i ilustrácia. Tento slovníček NIE JE súčasťou plnej verzie Smart Tests. Zadarmo si môžete stiahnuť a otestovať demo verziu programu Smart Tests. Na niekoľkých testoch si budete môcť vyskúšať všetky základné funkcie programu. Niektoré prvky nie su v demo verzii funkčné.

Žiadne komentáre: