Language Lab

Efektívne učenie anglickej slovnej zásoby
Slová sú skutočne myšlienky a bez nich nemožno myslieť. Je to predovšetkým slovná zásoba, na ktorej závisí, či sa cudzím jazykom dohovoríme alebo nie. Sú to slová cudzieho jazyka, nad ktorými často trávime hodiny času, aby sme im rozumeli a dokázali ich použiť. Každý študent postupom času objavuje nové a účinnejšie metódy, ako si daný okruh slovnej zásoby osvojiť. Niektorým stačí si zoznamy slovíčok čítať z učebnice, iní si ich musia zapisovať, niektorí si ich hovoria nahlas, iní ich po vzore moderných učebníc organizujú do skupín a tém, iní vypisujú heslá z výkladových slovníkov, a iní objavujú ďalšie a ďalšie spôsoby.

Language Lab je softvérový systém pre efektívne učenie anglickej slovnej zásoby, ktorý môže nahradiť váš terajší spôsob štúdia. Mal by uspokojiť širokú škálu študentov, a to vďaka nasledujúcim prvkom:

Slovná zásoba je organizovaná do lekcií, t.j. okruhov. Language Lab ponúka už „hotové“ lekcie, ktoré užívateľ môže meniť a doplňovať. Hlavným prvkom je však to, že si možno vytvárať neobmedzené množstvo svojich vlastných okruhov a lekcií. Lekcie môžu byť tématické (napr. zvieratá, farvy, dom) alebo môžu kopírovať lekcie v učebniciach, z ktorých sa užívateľ učí. Language Lab ich potom môže skúšať z jednotlivých lekcií zvlášť alebo z ľubovoľného výberu viacerých lekcií.

Language Lab ponúka škálu možností, ako si možno slovíčka zapisovať a ako s nimi pracovať. Tradične môžete slovíčka zadávať anglicky s prekladom, s definíciou slova (vlastnou, či opísanou z výkladového slovníka) a dokonca s obrázkami a záznamom výslovnosti (tie možno v prípade potreby pomerne ľahko získať z internetu). Vďaka slovníku, ktorý je súčasťou programu, však nebudete musieť sami zapisovať takmer nič. Slovník za vás všetky dôležité údaje vyplní (preklad, výklad, obrázok a prepis i nahrávku výslovnosti).

Od spôsobu, akým sú slová v lekcii zapísané, sa odvíja i množstvo štýlov skúšania a precvičovania. Language Lab ponúka  typy skúšania, ktoré študentom najviac vyhovujú, či ktoré sa k danému okruhu slovnej zásoby najviac hodia. Umožňuje skúšanie prekladom (oboma smermi), podľa výkladu slova, podľa obrázku, cvičenia pravopisu (diktát slovíčok), alebo dokonca výberom ilustrácie daného slovíčka z ponúkaných možností. Language Lab obsahuje osem už pripravených programov skúšania, ktorých nastavenie môžete ľubovoľne meniť.
 
Nejdôležitejším prvkom je inteligentné skúšanie. Spočíva v tom, že program častejšie skúša slová, v ktorých užívateľ už urobil chybu, a slová, ktoré už bezpečne zvládol sa už v skúšaní neobjavia. To vedie k dokonalému zvládnutiu daného okruhu slovnej zásoby. Slová tak budete s istotou poznať za relatívne krátku dobu.

Pri skúšaní si Language Lab všíma slová, v ktorých sa mýlite, a triedi ich na tzv. problémové a veľmi problémové slová. Tieto slová zostávajú automaticky po nejakú dobu uložené a vy si ich neskoršie môžete precvičiť a vyskúšať samostatne. Možno si ich tiež uložiť do zvláštnej lekcie, ktorú môžete rovnako ako ostatné lekcie ľubovoľne upravovať. I tento prvok napomáha k tomu, aby Vaše učenie bolo efektívne.

Language Lab ponúka i nástroj k precvičovaniu anglického hláskovania, pomocou ktorého študenti budú môcť získať istotu v čítaní anglických písmen a čísel i v porozumení vyhláskovaným skupinám písmen.

Nie menej dôležitým prvkom programu je precvičovanie a skúšanie nepravidelných slovies. Výhodou oproti mnohým softvérovým systémom pre výuku angličtiny je, že Language Lab skúša len tie  nepravidelné slovesá obsiahnuté vo vami vybranom okruhu slovnej zásoby. Vďaka tomu si vždy precvičíte práve tie slovesá, ktoré potrebujete, a ne tie, ktoré považoval za dôležité autor softvéru.

Program používa prepis výslovnosti písaný pomocou medzinárodnej fonetickej abecedy. Pre študentov, ktorým robí čítanie tejto abecedy problém, je tu i možnosť používania tradičného slovenského spôsobu prepisu výslovnosti (známeho predovšetkým zo slovenských slovníkov a učebníc). Program obsahuje tiež viac ako  4 500 nahrávok výslovnosti slov nahovorených rodenými hovorcami a v mnohých prípadoch obsahuje i britskú i americkú formu výslovnosti.

Súčasťou tohto softvérového systému je i elektronický výkladový, anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník. Ten uľahčuje prácu pri vytváraní nových lekcií, ale možno ho samozrejme i využívať pre bežné vyhľadávanie slov. Neznáme slovíčka, ktoré v slovníku nájdete, si môžete ukladať do špeciálnej lekcie, s ktorou je potom možné v programe Language Lab pracovať a ľahko sa tak nové slovíčka naučíte.

Slovnú zásobu si študent môže precvičovať tiež v niekoľkých slovných hrách, ktoré Language Lab ponúka (napr. krížovky, populárne šibenice, či hra podobná Scrabble). Súčasťou balíka je tiež samostatná hra Ten Little Indians, v ktorej študentov čaká dobrodružstvo a pátranie po tajomných soškách. Táto hra je založená na princípe komunikácie medzi hráčom a počítačom pomocou písanej angličtiny. Vďaka tomu si užívatelia môžu anglický jazyk precvičovať ešte zábavnejšou formou, vidieť naučené slovíčka použité v texte a naučiť sa ich prakticky používať.

Language Lab je ideálny softvérový spoločník každého študenta angličtiny. Okrem toho, že ho študent môže používať na svojom osobnom počítači, má široké uplatnenie v školách, kde študenti majú na hodinách anglického jazyka prístup do učebne informatiky.
Výhodou je tiež tá skutočnosť, že Language Lab nie je  vytvorený pre jednu konkrétnu vekovú skupinu. Svojou koncepciou je vhodný pre deti, teenagerov, dospelých. Deti tu nájdu cvičenie s obrázkami a výslovnosťou, školáci a študenti si tu môžu  precvičovať slovíčka, ktoré sa napríklad potrebujú naučiť na test do školy, a dospelí jeho uplatnenie nájdu určite v mnohých oblastiach (kurzy, samoštúdium, atď.) Využitie programu nie je obmedzené ani tým, či sa jedná o naprostého začiatočníka alebo študenta na vysokej úrovni pokročilosti.

V dnešnej dobe sa objavuje množstvo softvérových systémov pre výuku jazykov. Často sa však jedná o programy na veľmi nízkej úrovni, ktoré sú ku každodennému štúdiu často úplne nevhodné. Language Lab bol navrhnutý, vytvorený a naprogramovaný skúseným učiteľom angličtiny a vyvíjal sa niekoľko rokov. Autorovi sú známe nejčastejšie problémy s učením detí i dospelých a Language Lab ich rešpektuje a sústreďuje sa na ne. Obsahuje prvky, ktoré sa inak len ťažko učia a precvičujú. Bol po dobu dvoch rokov dôkladne testovaný ako v školskom prostredí samotnými študentami (vo všetkých ročníkoch viacročného gymnázia ), tak i v prostredí domácom, deťmi i dospelými na všetkých úrovniach pokročilosti. Táto verzia programu reaguje na poznatky a výsledky pozorovaní získaných v tomto období, a na podnety zákazníkov, ktorí ho už používajú.
Výsledok Vám ovšem nezaručí žiadny softvér, nech by bol sebadokonalejší. Vždy to bude len nástroj, ktorý je nutné správne a pravidelne používať. Language Lab by Vám mal uľahčiť prácu a pomôcť Vám dosiahnuť dobrých či výborných výsledkov vo Vašom štúdiu.

Cena softvéru je v porovnaní s inými podobnými produktami veľmi nízka. Na našom trhu rozhodne neplatí pravidlo, že čím drahší produkt, tým je kvalitnejší. Toľko ľudí sa už napálilo a zakúpilo si nezmyselnú pomôcku pre štúdium angličtiny za niekoľko tisíc. My Vám rozhodne nesľubujeme zázraky, ale veríme, že s naším produktom budete rovnako spokojní ako je už rad zákazníkov pred Vami.

Žiadne komentáre: