Kurzy LANGMaster

LANGMaster ide za hranice jazyka - proces výučby vás vtiahne do kultúry a prostredia krajín, ktorých jazyk sa učíte – prostredníctvom spoznávania národnej kuchyne, zvykov a správania obyvateľov sa oboznámite s dejinami a kultúrnymi pamiatkami danej krajiny.

LANGMaster slovníky – výučba angličtiny je doplnená o študentský prekladový slovník Lingea Lexicon, ktorý je ozvučený a vybavený technológiou „Click & See“, a zároveň je prepojený so samotným kurzom. Ostatné jazyky majú glosáre, ktoré obsahujú tisíce tých najpoužívanejších slovíčok.

Systém rozpoznávania reči IBM ViaVoice – pomocou ktorého môžete ovládať aplikáciu svojím hlasom a zároveň zlepšovať vašu výslovnosť v mnohých cvičeniach.

Perzistencia – nezáleží na tom, kde sa učíte, s LANGMaster Správou výučby môžete vždy začať tam, kde ste naposledy skončili a súčasne mať nepretržitý prístup k celej vašej predchádzajúcej práci, výsledkom, štatistikám a údajom o vašom pokroku.

Užívateľské dáta na internete – svoje dáta o priebehu výučby, vašich výsledkoch a prebratých kapitolách môžete mať k dispozícii na internete a tak študovať z rôznych miest (doma, v práci, škole, ...)

Desiatky rôznych typov interaktívnych cvičení – máte k dispozícii 38 typov cvičení a ďalších interaktívnych aktivít, doplňovačky, výbery z viacerých možností, triedenie, diktáty, párovanie, interaktívne dialógy, atď.

Bohatý multimediálny obsah – kurzy obsahujúce mnohé fotky a obrázky, zvukové záznamy nahovorené rodenými hovorcami.

„Centrum reči“ – program obsahuje prvky hlasovej analýzy. Počítač „počúva“, ako nahovoríte vybraný text, vygeneruje graf založený na vašej zvukovej nahrávke a tento graf porovná s grafom vygenerovaným podľa originálnej nahrávky rodného hovorcu.

„Click & See“ – ak kliknete na ľubovoľné neznáme slovíčko v textoch kurzu, tak sa dané slovíčko vyhľadá v glosári a na obrazovke sa ihneď objaví jeho preklad.

Aktívne precvičovanie získaných vedomostí – slovíčka a frázy vyskytujúce sa v texte sú vždy precvičované a opakované v mnohých cvičeniach a aktivitách, ktoré upevňujú získané vedomosti a precvičujú ich používanie v rôznych situáciách.

Kontextový odkaz na gramatiku – každý gramatický výklad je kontextovo nadviazaný na množstvo cvičení, ktoré precvičujú jeho použitie v rôznych situáciách.

LANGMaster Intelli-learning - pri výučbe môžete postupovať podľa vopred pripraveného plánu výučby alebo študovať podľa svojho vlastného uváženia. Dáta v pláne výučby sú zoradené takým spôsobom, aby ste prešli celý obsah výučby v optimálnom poradí.

Opakovacie testy – vždy po niekoľkých kapitolách je do výučby zaradený opakovací test, ktorý odhalí vaše slabé stránky a naznačí vám, na čo by ste sa mali vo výučbe zamerať.

Žiadne komentáre: