Croco pero

V JUMBO SETE nájdete štyri samostatné knižky. Každá knižka je orientovaná na inú oblasť rozvíjania detského mozgu. Logika, farby a tvary, slovná zásoba, s tým všetkým sa dieťa bude mať možnosť oboznámiť.

Teraz vám ponúkame stručný obsah jednotlivých kníh, z ktorých každá má jedenásť kapitol a 26 strán:
Úžasný svet farieb a tvarov
Svet okolo nás spoznávame prostredníctvom piatich zmyslov. Dva základné prvky, ktoré si na predmetoch všímame sú farba a tvar. Ich spoznávaním a správnym pomenúvaním deti obohatia svoje vyjadrovanie a posilnia svoje estetické a zmyslové vnímanie.
Kapitoly:

Modrá, červená a žltá
Slovná zásoba v okruhu ovocie, zelenina, zvieratká, predmety dennej potreby. Jednotlivé obrázky sú rozdelené do troch farebných tímov. V hre si dieťa precvičí spájanie prídavných a podstatných mien hľadaním žltého kvetu, modrej ceruzky alebo červeného kraba.
Čierna a biela
Slovná zásoba v okruhu exotický zvierat. V lekcii sa dieťa naučí vyjadrovať želanie. Cieľom hry v tejto lekcii je nájsť predmety, ktoré nie sú čiernej ani bielej farby.
Hnedá, zelená, oranžová ružová a fialová
Rozširovanie slovnej zásoby v okruhu zvieratá, precvičovanie spájania prídavných a podstatných mien, pridávanie čísloviek. Úlohou dieťaťa je nájsť oranžového hrocha alebo tri aligátori v džungli.
Bronzová, zlatá a strieborná
Rozširovanie slovnej zásoby o netradičné farby. V lekcii dieťa nájde čarodejnice s trblietavými klobúkmi. Jeho úlohou je podľa postupných indícií nájsť hlavnú čarodejnicu.
Od svetlého po tmavé, od tmavého po svetlé
Rozširovanie slovnej zásoby v okruhu zvieratá – hmyz. Spájanie prídavných a podstatných mien, stupňovanie prídavných mien. Úlohou dieťaťa je na strane nájsť najsvetlejší alebo najtmavší hmyz.
Kruh, kosoštvorec, obdĺžnik, štvorec, lichobežník a trojuholník
Slovná zásoba v okruhu základných geometrických tvarov a farieb. Dieťa sa stretne s pánom štvorcom alebo pani trojuholníkovou a ďalšími, spomedzi ktorých hľadá toho správneho.
Diamant, vejár, srdce, ovál, polkruh a hviezda
Rozširovanie slovnej zásoby o zložitejšie geometrické tvary. Dieťa podľa pokynov hľadá správny predmet ukrytý na stránke a označí ho.
Vytváranie nových tvarov
Precvičovanie slovnej zásoby z predchádzajúcej lekcie. Dieťa z tvarov, ktoré sa už naučil pomenúvať, vytvára objekty ako dom, plachetnica.
Priestorové tvary
Rozširovanie slovnej zásoby o ďalšie geometrické tvary, tentokrát priestorové tvary ako valec, alebo kocka. V hre sa dieťa zoznámi so základnou formou opisu. Na základe pokynov a popisu hľadá konkrétne tvary na strane.
Vitaj v paláci farieb a tvarov
Opakovanie prebratých pojmov z predchádzajúcich lekcií. Dieťa pomáha chlapcovi Johnovi prejsť bludiskom  podľa indícií.
Čarovné kľúče
Opakovanie učiva v rámci farieb a tvarov. Dieťa pomáha chlapcovi spojiť kľúče a pokladnice rovnakých farieb a tvarov.
Vizuálne dobrodružstvá 
Svoje prostredie spoznávame prostredníctvom pozorovania, hľadania, skúmania a analyzovania obrazov, ktoré vnímame zrakom. Pozorovacie schopnosti dieťaťa možno cibriť už v útlom veku. Základným učivom tejto knižky sú dvojrozmerné vzory a jednoduché vizuálne porovnania.
Kapitoly: 
Kto má problem?
V lekcii sa dieťa oboznámi s rôznymi tvarmi čiar – rovné, zvlnené, so slučkami a s novými slovesami. Na obrázku potom podľa pokynov hľadá správne čiary.
Bublinová misia
Slovná zásoba v tématickom okruhu dopravné prostriedky. V hre sa dieťa naučí pomenovať rôzne vzory – vytvorené z čiar a bodiek, ktoré sa opakujú.
Neporiadok v obchode s topánkami
Slovná zásoba v tématickom okruhu obuv a ďalšie vzory vytvorené z čiar. Dieťa sa v hre snaží nájsť stratenú obuv troch mimozemšťanov.
Neznáma divočina
Slovná zásoba v tématickom okruhu príroda a divoké zvieratá. Dieťa si vyberie zviera a v obrázkoch mu priradí správny vzor. (tigrí vzor, páví vzor, ... )
Ktorou cestou?
Kapitola je zameraná na tvorbu slovnej zásoby slovies a zložitejších vzorov, ako mramorový, škvrnitý, fľakatý. Úlohou dieťaťa je prejsť všetkými značkami až do cieľa.
Roztrasený most
V tejto kapitole sa dieťa naučí číslovky 0–9 a význam slov vertikálny a horizontálny.
Idem hore!
Slovná zásoba v okruhu ovocie a zelenina, pojmy symetrický a nesymetrický. Dieťa pomáha psíkovi Patrickovi pozbierať veci, ktoré mu vypadli z vreca.
Vtáčia šou
V rámci kapitoly si dieťa má možnosť rozšíriť slovnú zásobu v okruhu zvieratá – vtáci. Zoznámi sa s pojmami odlišný, rovnaký a porovnávacími frázami.
Snežná krajina
Na obrázku je snežná krajina. Dieťa rozvíja slovnú zásobu s témou zimy a porovnáva veci rôznych veľkostí.
Hadia jaskyňa
Opakovacia kapitola, precvičovanie slovnej zásoby z predchádzajúcich strán. Čiary, špirály, vzory a čísla.
Kamenný chodník
V kapitole sa chlapec snaží dostať cez jazero. Dieťa mu pomôže a precvičí si tak vzory z predchádzajúcich lekcií. Doplnenie slovnej zásoby o morské tvory.
Zábava so slovíčkami 
Ako deti rastú, každý deň sa naučia niečo nové. Všetko čo sa naučia chcú pomenovať, opísať. Slovná zásoba je dôležitým prvkom, je akýmsi materiálom, z ktorého deti stavajú vety. Aby sa zefektívnila ich komunikácia, deti potrebujú dostatočne silnú, rozvitú slovnú zásobu.
Kapitoly: 
Park
Slovná zásoba z tematického okruhu park, slovesá vyjadrujúce rôzne hry detí. V hre bude dieťa hľadať veci, ktorých opis si vypočuje.
Mesto
Slovná zásoba v tematickom okruhu mesto, obchody, úrady. Na obrázku je mesto plné ciest, obchodov, úradov. Úlohou dieťaťa je pozorne počúvať kam chce Júlia s mamou ísť a dotknúť sa správneho obrázku.
Obývačka
Slovná zásoba v tematickom okruhu byt, nábytok. V hre sa dieťa naučí a precvičí si zložitejšie vetné spojenia Podľa opisu (ako daná vec vyzerá, kde sa nachádza) dieťa hľadá jednotlivé predmety.
Kúpeľňa
V kapitole dieťa nájde rozsiahlu slovnú zásobu v tematickom okruhu kúpeľňa. Na stránke sú bublinky s písmenkami. Úlohou dieťaťa je postupne hláskovať slová, ktoré bude počuť.
Spálňa
Rozšírenie slovnej zásoby z tematického okruhu byt – tento krát, spálňa, detská izba. Úloha je jednoduchá, nájsť všetky víly, ktoré v spálni narobili neporiadok.
Navštívte zámky
Opakovanie slovnej zásoby v okruhu byt, z predchádzajúcich lekcií. V kapitole sú tri zámky, ku ktorým vedie cesta len cez prekážky, každá prekážka je otázka, na ktorú musí dieťa nájsť správnu odpoveď.
Kuchyňa
Slovná zásoba v tematickom okruhu kuchyňa, kuchynské spotrebiče. Dieťa si rozvíja svoju pamäť – po tom čo sa naučí pomenovať jednotlivé spotrebiče, bude ich musieť na stránke nájsť v určitom poradí.
Supermarket
Rozšírenie slovnej zásoby z okruhu obchod s potravinami a nakupovanie. Na obrázku chýbajú v regáloch niektoré kusy tovaru. Úlohou dieťaťa bude podľa pokynov nájsť správny tovar.
Jedlo a nápoje
Opakovanie a rozšírenie slovnej zásoby v okruhu jedlá a nápoje, stravovanie. Používanie frázy mám rád, nemám rád. Úlohou dieťaťa bude vyberať jedlá podľa surovín, z ktorých sú vyrobené. (jedlá z mlieka, múky, ...)
Hračky
Slovná zásoba v okruhu hračky a hry. Dieťa sa naučí pýtať koľko daná hračka stojí, rozoznávať cenovky a porovnávať čísla so základnou hodnotou.
Vyskladaj slová až k oblohe
Opakovacia kapitola. Na stránke sú tri rôzne slovné hry. Dieťa si precvičí hláskovanie slov ktoré už pozná z predchádzajúcich kapitol.
Vitaj v krajine logiky 
Ľudský mozog sa skladá z dvoch hemisfér. Kým v jednej polovici sa riešia úlohy spojené s jazykom alebo matematikou, hudobné alebo vizuálne úlohy sú riešené v druhej polovici. Vyvážené a primerané precvičovanie oboch strán pomáha deťom efektívne rozvíjať myslenie a privádza ich k vyvodzovaniu logických záverov.
Kapitoly: 
Júliin šatník
Slovná zásoba v tematickom okruhu izba, odevy, hračky. Úlohou dieťaťa bude roztriediť a poupratovať veci do Júliinho šatníka.
Moderné mačky
Rozvíjanie zručností triedenia predmetov podľa charakteristík. Dieťa vytvára množiny a prieniky množín mačiek s pruhmi, mašľami ...
Skladačka
Na obrázku sú klauni, ale niektoré časti obrázku chýbajú. Úlohou dieťaťa bude doplniť chýbajúce časti.
Skákanie v daždi
Slovná zásoba v okruhu počasie, príroda. Úlohou dieťaťa, je zistiť, ktoré dievča bude v poradí logicky nasledovať.
Cesta na mesiac
Slovná zásoba v okruhu Zem, vesmír. Úlohou dieťaťa je aj v tomto prípade nájsť vzorec, podľa ktorého sú vesmírne lode logicky usporiadané a vybrať tú, ktorá nasleduje.
Nový druh chobotnice
Slovná zásoba v okruhu more. Na obrázku je viacero chobotníc, úlohou dieťaťa bude podľa pokynov vybrať tú správnu.
Lúpež
Slovná zásoba v okruhu banka, trezor, krádež. Dieťa vidí niekoľko obrázkov, jeho úlohou bude logicky ich usporiadať, aby vytvorili príbeh.
Hľadanie Polly
Slovná zásoba v okruhu lúka, piknik. Dieťa sa naučí základné frázy opisu osoby. Jeho úlohou bude podľa pokynov nájsť Polly.
Vytváranie priateľstiev
V kapitole sa pracuje so slovnou zásobou, ktorú už dieťa pozná. Jednotlivé veci na stránke sú však vo vzájomnom vzťahu. Úlohou dieťaťa je tieto vzťahy rozpoznať a veci správne spárovať.
Chytanie zlodeja
Slovná zásoba slovies – zvuky ktoré vytvárajú ľudia. V kapitole sú obrázky, na ktorých je vyfotografovaný zločin. Úlohou dieťaťa bude odhaliť zlodeja.
Multifunkčné police
Rozšírenie slovnej zásoby v tematickom okruhu jedlá, nápoje a športové potreby. Úloha dieťaťa je v podstate rovnaká ako v kapitole o vytváraní dvojíc. Je však zložitejšia, deti budú musieť naozaj pozorne počúvať.

Žiadne komentáre: