Začínáme s angličtinou - Už rozumiem anglicky

Začíname s angličtinou - už rozumiem anglicky je slovenský multimediálny interaktívny program na výučbu angličtiny.
Už samotný názov nám hovorí, že je určený predovšetkým deťom. Program voľne nadväzuje na titul Začíname s angličtinou - moje prvé slová. S týmto CD môžu opäť pracovať aj malé deti, ktoré ešte nevedia čítať. Hlavným cieľom tohto produktu je naučiť deti pohotovo reagovať na jednoduché otázky a orientovať sa v jednoduchých modelových situáciách. Použitá slovná zásoba je na úrovni najpoužívanejších učebníc a zodpovedá rozsahu prebraného učiva počas prvého roka v škole.
Zrozumiteľné a vtipné ilustrácie napomáhajú pochopeniu preberaných situácií a rýchlemu a trvalému zapamätaniu si anglických slov, viet a reakcií. Učenie s programom je jednoduché a zábavné.
Dôraz je kladený na porozumenie hovoreného slova a písaného textu. Celkovo je pripravených 18 interaktívne pracovaných a deťom blízkych tém (rodina, rozprávky, súrodenci, každodenné činnosti, potraviny, príšerky, zvieratá, popis predmetov...). Vhodne zaradené rozprávky a básničky sú dôležitým motivačným prvkom na udržanie detskej pozornosti. S programom je možné pracovať v dvoch režimoch: porozumenie hovoreného slova a porozumenie písaného textu.
Celé CD je kompletne ozvučené a nahovorené originálnou angličtinou.

Žiadne komentáre: