Vreckový slovník obojstranný angličtina

Slovník malý veľkosťou, ale veľký rozsahom. To je základná charakteristika slovníka, ktorý patrí k najrozsiahlejším vreckovým slovníkom na slovenskom trhu.
Heslá sú vybrané a spracované tak, aby obsahovali slovnú zásobu, ktorú môžete v bežnom živote skutočne použiť.
V prílohách nájdete okrem stručného prehľadu gramatiky aj niekoľko desiatok strán konverzačných fráz z mnohých rôznych oblastí. Na cestách určite oceníte tematické okruhy zamerané na cestovanie autom, hromadnou dopravou či lietadlom, hľadanie ubytovania, vyplňovanie dotazníkov alebo napríklad časté verejné nápisy.
Na obálke je okrem orientačných mapiek pre príslušné regióny aj množstvo ďalších užitočných informácií ? kontakty na slovenské ambasády v zahraničí, tiesňové telefónne čísla v rôznych krajinách atď.
35 000 hesiel, 42 000 významov, 2 000 fráz
konverzácia a frázy, prehľad gramatiky, jednotky a miery, orientačné mapky, dôležité adresy a telefóny

Žiadne komentáre: