Slovensko-anglický hovorník

Možno sa vám už stalo, že ste potrebovali utvoriť konkrétny slovný zvrat či vetu v cudzom jazyku a nevedeli ste si s tým poradiť. Hľadanie v tematicky usporiadanej konverzačnej príručke nebolo úspešné alebo trvalo až príliš dlho, a keď ste nakoniec vetu zostavili pomocou slovníka, stále ste si neboli úplne istí jej správnosťou.

Na správne a pohotové vyjadrovanie sa nestačí len poznať určité množstvo slovíčok. Treba sa naučiť vytvárať konkrétne vety a slovné spojenia, správne používať predložkové väzby ap., a navyše si osvojiť množstvo fráz, ktoré sa v danom jazyku bežne používajú a nedajú sa doslovne preložiť. Hovorník vám poslúži na jednoduché vyhľadávanie či vytváranie práve takýchto slovných spojení.

Hovorník v sebe spája výhody slovníka, konverzačnej príručky a prehľadu gramatických pravidiel. Obsahuje abecedne zoradené klúčové slová, ktoré patria k základnej slovnej zásobe. V každom hesle nájdete množstvo praktických viet, slovných spojení a idiómov obsahujúcich dané kľúčové slovo. Na rozdiel od konverzačnej príručky nie je výber príkladov obmedzený tematicky, ale zahŕňa bežné slovné zvraty, ktoré sa naozaj používajú v každodennej komunikácii. Bez zdĺhavého listovania si tak môžete nájsť vetu alebo slovné spojenie, ktoré práve potrebujete, rozšíriť si slovnú zásobu a zlepšiť svoje komunikačné schopnosti. Niektoré príklady môžete použiť rovno, iné si ľahko pozmeníte tak, aby vyhovovali vašim konkrétnym potrebám.

Hovorník ponúka cca 1 500 klúčových hesiel a takmer 15 000 nielen štylisticky neutrálnych, ale aj hovorových či slangových príkladov. Navyše obsahuje kompletný prehľad gramatiky spolu s množstvom ilustračných príkladov na jej lepšie pochopenie a zapamätanie si. Cieľom hovorníka nie je vyčerpávajúcim spôsobom obsiahnuť slovnú zásobu, ale poskytnúť používateľovi množstvo užitočných informácií na uľahčenie komunikácie v cudzom jazyku.

Veríme, že hovorník ocenia nielen začínajúci a stredne pokročilí študenti, ktorí potrebujú získať prax a pohotovosť vo vyjadrovaní, ale aj pokročilejší používatelia, ktorí tu objavia nejeden nový slovný zvrat či zaujímavú frázu.
448 strán, 1 500 kľúčových slov tvoriacich základ slovnej zásoby, 15 000 užitočných viet a konverzačných obratov, prehľad anglickej gramatiky s ilustračnými príkladmi

Pohotovo a správne sa vyjadrovať v angličtine, vybrať si vhodné preklady slov zodpovedajúce daným situáciám, osvojiť si preklad ustálených slovných spojení a gramatických väzieb a získať istotu vo vyjadrovaní, rozšíriť si znalosť anglických idiómov, fráz a slovných zvratov, vyvarovať sa nesprávnych doslovných prekladov

Žiadne komentáre: