Slovensko-anglický frazeologický slovník


So svojimi 65 000 frázovými zadaniami a s 90000 ekvivalentami je tento slovník najobsažnejší, aký sa kedy objavil na našom knižnom trhu.

Žiadne komentáre: