Rozsiahly prehľadný Anglicko-slovenský slovník

Najaktuálnejší jednozväzkový anglicko-slovenský slovník vhodný pre široký okruh používateľov od začiatočníkov až po učiteľov angličtiny, prekladateľov a tlmočníkov, obsahuje viac ako 100 000 anglických slov a frází a okolo 200 000 slovenských ekvivalentov, dôraz na spracovanie frázových slovies, slovných spojení a idiomov.
Zameraný na súčasný jazyk, spisovný aj hovorový, veľmi prehľadné usporiadanie heslových statí, explicitné definície významov pomocou jemne diferencovaných kontextových charakteristík.

Žiadne komentáre: