PC Translator 2007 (GB) obojstranný ozvučený

PC Translator 2007 obsahuje až 4 programy naraz: slovník, prekladač textov, prekladač www-stránok a prekladač označeného textu.

Multioborový slovník Je skutočne najväčší slovenský slovník. Vyvíja sa viac ako 14 rokov a má zapracované praktické požiadavky desaťtisícov používateľov. Preto sa vyznačuje mimoriadne efektívnou obsluhou, pri zachovaní prehľadnosti a jednoduchosti. Slovník obsahuje všeobecnú aj odbornú slovnú zásobou. Má bezkonkurečné možnosti vyhľadávania slov. Hľadá slová s podobným významom, slová vo vnútri hesiel, výber slov z celej zásoby alebo podľa typu slova (počítačové, chemické, elektrotechnické, ekonomické, ... atď.). Hľadanie slov z iných programov cez "schránku" Windows a sieťová inštalácia sú už veľmi dávno samozrejmosťou. Program má vlastný ovládač cudzích klávesníc. K najčastejšie používaným slovám sú uvedené príklady použitia slov vo vetách. Angličtina má písanú výslovnosť a nepravidelné slovesá. Výslovnosť nahovorili zahraniční lektori. Ozvučenie je však možné aj pomocou syntetizátorov reči.
Ďalšie funkcie: automatické otáčanie podľa jazyka, farebné rozlíšenie slov podľa odbornosti, rozširovanie, editácia a zálohovanie slovnej zásoby, upravovanie poradia prekladov slov, ... atď. Slovník je prepojený na výučbový program Language Teacher? 2007. Kliknutím na ikonu učiteľa sa dá veľmi efektívne rozširovať výučba! Verzia 2007 má zapracovaný korektor pravopisu pre všetky jazyky, vrátane slovenčiny.

Prekladač textov PC Translator
Prekladač je určený na pomoc pri preklade z cudzieho jazyka do slovenčiny, ale i opačne. Používa sa ako "asistent", ktorý "podporuje" prekladanie textov (korešpondencia, návody, texty z Internetu apod.). Text v prekladači sa prekladá po vetách. Preklad sa ihneď zapisuje do súboru s preloženým textom. Prekladač dohľadáva jednotlivé preklady slov automaticky. "Stredné" okno programu umožňuje okamžitú úpravu hrubého prekladu (výber iných významov, úprava slovosledu myšou, ... atď.) Ak do slovníka doplníte slová alebo slovné spojenia, prekladač ich začne pri prekladaní textu ihneď používať. Program má hovorenú výslovnosť angličtiny. Ozvučenie je možné aj syntetizátormi reči. Vo verzii 2007 je korektor pravopisu pre všetky jazyky, vrátane slovenčiny.
Prekladač www-stránok
Web Translator Web Translator je určený na orientačný preklad www-stránok. Prekladač internetových stránok poskytuje rýchly, "orientačný preklad" cudzojazyčných www-stránok. Po inštalácii sa do www-prehliadača doplní ikona Preložiť. Preložená stránka si zachová pôvodný grafický vzhľad. Program poskytuje rýchlu informáciu o obsahu cudzojazyčných stránok. Uľahčuje výber tých www-stránok, ktoré stoja za podrobnejší preklad PC Translatorom. Web Translator umožňuje "online" i "offline" preklad www-stránok a nepotrebuje zložité nastavovanie. Pri prekladaní stránky stačí iba kliknúť na ikonu Preložiť. V okne www-prehliadača sa potom zobrazí preložená stránka. Je jedno, či ste práve na internet pripojený alebo nie! Môžete prekladať aj stránky, ktoré ste si predtým uložili na harddisk. Dá sa prekladať aj iba vybraná časť textu, na to slúži praktická funkcia Preložiť označený text. Program pracuje s prehliadačmi Internet Explorer 6.0 až 7.0, Firefox a SeaMonkey. Program prekladá "obojstranne", teda do slovenčiny alebo do cudzieho jazyka.
Prekladač označeného textu pre Word, Outlook, Thunderbird
Program poskytuje okamžitý, "orientačný preklad" ľubovoľného textu označeného myšou alebo klávesnicou. Doplnkové ikony prekladača sa vkladajú do programov Word, Outlook Express, Outlook a Thunderbird. Doplnkové ikony Vám umožnia priamo volať slovník, alebo prekladať označený text. Podobne ako program PC Translator môžete zobraziť preklad viet v "rozloženej" forme s ponukou viacero náhradných možností prekladu.

Žiadne komentáre: