Obrázkový anglicko-slovenský slovník


Cieľom tohto farebného, vtipne ilustrovaného slovníka je uľahčiť štúdium jazyka a urobiť ho zábavnejším.
Obsahuje vyše 2000 každodenne používaných slov a fráz.

Žiadne komentáre: