Language Teacher (GB ) výučba s ozvučením


Tento slovenský program Vás efektívne naučí cudzí jazyk, vrátane správnej výslovnosti. Výslovnosť nahovorili zahraniční lektori a nahovorená je aj slovenská strana výučby!
Sedemnásť rokov vývoja zaručuje veľký rozsah výučby za mimoriadne nízku cenu. Premyslená koncepcia výučby a skúšania je vhodná pre začiatočníkov aj pre pokročilých. Program sa dá neobmedzene rozširovať vrátane svojpomocného nahrávania zvuku. Všetok nahovorený zvuk môžete vyberať do súborov pre napálenie na audio-CD, alebo vo formáte pre MP3-prehrávač!
Softvér pracuje vo Win 98, NT, ME, 2000, XP a Vista.

Výučba angličtiny má spracovaných až osem výučbových častí (modulov):
  • Obrázková výučba slov pre deti - 250 slov
  • Výučba slov I. - 1200 slov
  • Výučba slov II. - 1200 slov
  • Výučba s gramatikou - 1200 viet
  • Všeobecná výučba - 1200 viet
  • Konverzačné témy - 1200 viet
  • Frázy a obraty - 1200 viet
  • Nepravidelné slovesá - 1200 viet bez výslovnosti

Spolu teda 2400 slov a 6000 viet, čo je asi 6000 slov v cudzom jazyku. Program Jazykový učiteľ môže sám hodnotiť Vaše odpovede a podľa Vašich znalostí postupne rozširovať rozsah preberanej látky. Učí Vás prednostne to učivo, ktoré ovládate menej. Ak máte zvukovú kartu a mikrofón, môžete si nahrávať vlastnú výslovnosť a porovnávať ju s výslovnosťou lektora. Program farebne vyhodnotí intonačné krivky Vašej a vzorovej výslovnosti! Štúdijné výsledky možno sledovať na prehľadnom grafe. Učiť sa môžete s nápovedou, bez, v duchu, nahlas, písomne alebo výberom z troch možností. Kedykoľvek môžete vyvolať náhodný spätný test, ktorý preskúša doposiaľ prebranú látku.

Žiadne komentáre: