Elektronický slovník technický angličtina

Je elektronickou verziou knižného titulu autorského tímu Věra Hegerová - Tomáš Zahradníček.
Slovník obsahuje širokú slovnú zásobu z mnohých oblastí vedy, techniky a strojárstva a vďaka softvéru Lexicon umožňuje pohotové vyhľadanie nielen jednotlivých kľúčových hesiel, ale aj s nimi súvisiacich ustálených slovných spojení, ktoré slovník ponúka v počte vyše dvesto tisíc.
Obidva odborné slovníky spolu s veľkým všeobecným slovníkom sú ideálnou kombináciou na obsiahnutie čo najširšej oblasti slovnej zásoby. So softvérom Lingea Lexicon má používateľ navyše možnosť pracovať so všetkými slovníkmi súčasne v jednej aplikácii a vyhľadávanie slov a práca s textom sa tak výrazne zefektívni a urýchli.
180 000 hesiel, 240 000 hesiel

- Automatické rozpoznanie jazyka
- Vyhľadanie v ľubovoľnom tvare
- Fulltextové vyhľadávanie
- Viac pohľadov
- Príbuzné slová a tabuľka tvaroslovia
- Nahovorená výslovnosť
- Precvičovanie výslovnosti
- Učenie sa a skúšanie

Žiadne komentáre: