Elektronický slovník právnický angličtina

Elektronická verzia slovníkov vydaných knižne nakladateľstvom Linde Praha, a. s. Tento obojstranný slovník vychádza zo všetkých právnych odvetví, špecializuje sa však najmä na obchodné právo a jemu príbuzné odbory.
Slovná zásoba pokrýva oblasť medzinárodného aj tuzemského obchodu vrátane transakcií na kapitálovom trhu, problematiku zmlúv, ich druhov, plnenie a porušenie, ďalej oblasť štátnej správy a súdneho a rozhodcovského konania. Slovník bude užitočným a rýchlym pomocníkom nielen pre advokátov, podnikových právnikov či sudcov, ale aj pre ekonómov a obchodníkov. Uplatnenie nájde aj medzi študentmi právnických a ekonomických fakúlt.

60 000 hesiel

- Automatické rozpoznanie jazyka
- Vyhľadanie v ľubovoľnom tvare
- Fulltextové vyhľadávanie
- Viac pohľadov
- Príbuzné slová a tabuľka tvaroslovia
- Nahovorená výslovnosť
- Precvičovanie výslovnosti
- Učenie sa a skúšanie

Žiadne komentáre: