Elektronický slovník Lingea Lexicon študijný

Elektronický slovník Lingea Lexicon študijný je slovníkom určeným všetkým tým, ktorí sa cudzí jazyk učia alebo s jeho učením začínajú.
V porovnaní s veľkým slovníkom je obsahovo menší predovšetkým čo do počtu hesiel, ich významov, idiómov a odborných spojení, napriek tomu však svojím rozsahom 70 000 hesiel a komplexnosťou spracovania predstihuje mnohé stredne veľké knižné slovníky.
Po stránke používateľských funkcií poskytuje študijný slovník prakticky všetko to, čo veľký slovník, vrátane fulltextového vyhľadávania a ozvučenia výslovnosti hesiel. Neobsahuje však slovník skratiek, výkladový slovník WordNet a slovník Roget's Thesaurus. Študijný slovník bude výborným pomocníkom pre všetkých študentov i stredne pokročilých používateľov cudzieho jazyka.

70 000 hesiel, 100 000 významov, 200 000 prekladov, 20 000 príkladov a fráz, 200 tematických skupín, 40 000 ozvučených hesiel

- Automatické rozpoznanie jazyka
- Vyhľadanie v ľubovoľnom tvare
- Fulltextové vyhľadávanie
- Viac pohľadov
- Príbuzné slová a tabuľka tvaroslovia
- Nahovorená výslovnosť
- Precvičovanie výslovnosti
- Učenie sa a skúšanie

Žiadne komentáre: