Elektronický slovník hospodársky angličtina

Je elektronickou verziou dvojdielneho knižného slovníka vydavateľstva Fraus. V súčasnosti je najrozsiahlejším slovníkom zameraným na ekonomickú oblasť.
Ako väčšina odborných slovníkov je založený na prekladoch kľúčových hesiel a na veľkom množstve k nim sa viažucich ustálených odborných spojení. Značný rozsah slovníka je umocnený vyhľadávacími možnosťami softvéru Lexicon a poskytuje používateľovi ucelený prehľad o slovnej zásobe z oblasti účtovníctva, predaja, obchodu, marketingu, prepravy, makroekonómie, mikroekonómie atď. Podobne ako pri všeobecných slovníkoch je aj tu k dispozícii možnosť učenia sa a skúšania slovíčok na základe odborných tematických okruhov z jednotlivých oblastí ekonómie.

60 000 hesiel, 90 000 väzieb, 200 000 prekladov, 200 000 odkazov

- Automatické rozpoznanie jazyka
- Vyhľadanie v ľubovoľnom tvare
- Fulltextové vyhľadávanie
- Viac pohľadov
- Príbuzné slová a tabuľka tvaroslovia
- Nahovorená výslovnosť
- Precvičovanie výslovnosti
- Učenie sa a skúšanie

Žiadne komentáre: