Angličtina pre samoukov + CD

Angličtina pre samoukov je učebnica pre každého, kto sa chce naučiť po anglicky.
Jednotlivé lekcie oboznámia študenta so základmi anglickej gramatiky i so slovnou zásobou a naučia ho správne sa vyjadrovať v daných situáciách. Táto učebnica je určená dospelému samoukovi-začiatočníkovi, ale dá sa použiť aj na hodinách s učiteľom. Je praktickým sprievodcom života Paddyho Browna, pričom zároveň dáva praktické rady, ako používať jazyk v bežnej praxi. V každej lekcii sa vyskytujú reálne situácie a vhodná slovná zásoba. V prvých štyroch lekciách každého bloku sa oboznámite s novými gramatickými javmi, piata lekcia sa venuje opakovaniu.
Angličtina pre samoukov je napísaná so zreteľom na potreby učiaceho sa. Cieľom každej lekcie je motivovať študentov ukážkou, čo všetko sa dá dosiahnuť. Učebnica ponúka nový prístup k štúdiu jazyka, využíva humorné situácie a opakovanie. Je praktickou príručkou na zvládnutie jazyka v akejkoľvek učebnej situácii, s učiteľom i bez neho.
Každá lekcia má týchto sedem častí:
1. článok 1 (Reading 1)
2. Slovná zásoba k článku 1
3. Gramatika
4. Článok 2 (Reading 2)
5. Slovná zásoba k článku 2
6. Rozhovor
7. Cvičenia
Formát: A5, Doplnky: CD, Jazyk: slovenský

Žiadne komentáre: