Angličtina Mean City

Je vaša angličtina natoľko dobrá, aby ste ju boli schopný využiť aj v zložitejších situáciách ako sú stále sa opakujúce školské cvičenia?
Na ozajstnú návštevu anglicky hovoriacich krajín vás môže pripraviť tento produkt, ktorý vás formou hry v zvláštnom a nebezpečnom meste privádza do situácií, s ktorými sa inak bežne stretnete v hoteli, na letisku, v banke alebo napr. v reštaurácii. Motiváciou k výučbe a správnemu riešeniu úloh je možnosť ďalšieho postupu a rozriešenia záhady mesta Mean City. Produkt, ktorý sa nachádza na rozmedzí dobrodružnej hry a multimediálnej výuky, je vhodným doplnkom pre mierne a stredne pokročilých študentov. Precvičovanie jazyka je predovšetkým konverzačného charakteru a miestami sa vyžaduje aj schopnosť relatívne rýchlej reakcie na otázky.
 • Naučíte sa pozorne dôležité slová a slovné spojenia potrebné pre každodennú komunikáciu.
 • Precvičíte si použitie konverzačnej príručky, posluch, čítanie a pozorovanie. Naučíte sa viac ako 1000 slovíčok a 1700 fráz. Vyskúšate si konverzáciu v bežných (letisko, taxi, hotel, banka, reštaurácia) aj menej obvyklých situáciách (polícia, väzenie). Zahráte si 11 jazykových hier.
 • Pripravíte sa na porozumenie aj za sťažených podmienok (telefón, šum ulice ai. nadbytočné zvuky).
 • Uvidíte takmer 600 krátkych videonahrávok, 14 postáv hraných hercami a viac ako 1000 obrázkov a fotografií.
 • K dispozícii máte presné prepisy rozhovorov, slovníček a glosár.
 • Významnú úlohu hrá humor a komické situácie. Budete sa hrať, dobre sa baviť a pritom sa učiť.

 • doplňujúca výuka porozumenia hovorenej reči
 • štúdium formou dobrodružnej hry
 • konverzačné situácie z bežného života
 • takmer 600 videonahrávok
 • 11 jazykových hier
 • viac ako 1 000 obrázkov a fotografií
 • prepisy dialógov, slovníčok a glosár
 • určené predovšetkým deťom od 12 rokov

Žiadne komentáre: