Angličtina The Heinemann TOEFL - kurz a testy

Určené pre: 3. stupeň (gymnázium, SOŠ, SOU)
The Heinemann TOEFL Preparation CourseThe Heinemann TOEFL Practice Tests


Skúška TOEFL dnes predstavuje nielen potrebnú podmienku pre zahájenie štúdia na väčšine zahraničných univerzít, ale stále viac tiež štandard pri preukazovaní znalosti anglického jazyka. Tento produkt je určený pokročilým študentom angličtiny, ktorí sa rozhodli intenzívne sa pripravovať na spomínanú skúšku, alebo si preveriť a upevniť svoje znalosti angličtiny na pokročilej úrovni. Príprava na TOEFL sa skladá z dvoch častí - prípravného kurzu (Preparation Course) a cvičných testov (Practice Tests). Prípravný kurz vychádza z metodiky skúšky TOEFL a okrem mnohých cvičení obsahuje aj ukážkové testy TOEFL. Obsahuje kompletný diagnostický test, dva kompletné cvičné testy, kontrolné body s cvičeniami pre každú schopnosť skúšanú v testoch TOEFL (Listening Comprehension, Structure and Written Expression, Reading Comprehension, Test of Written English), krátke kontrolné testy i dlhšie testy k jednotlivým oddielom testu TOEFL, prehľad gramatiky a dodatky pre ďalšie precvičovanie posluchu, čítania a slovnej zásoby. Cvičné testy obsahujú päť kompletných testov, doporučené stratégie a správne odpovede s komentármi ku všetkým testom. Pomôžu vám precvičiť a upevniť si všetky znalosti, ktoré ste získali v prípravnom kurze. Správne aj chybné odpovede v testoch sú podrobne komentované a na základe výsledkov vám program môže doporučiť cvičenia vhodné k odstráneniu vašich nedostatkov v angličtine a zostaviť ďalší plán výuky. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je medzinárodne uznávaná skúška z angličtiny, ktorá testuje úroveň znalosti angličtiny u osôb, pre ktoré angličtina nie je materinským jazykom. Skladá sa zo štyroch častí: Listening Comprehension, Structure and Written Expression, Reading Comprehension a Test of Written English. TOEFL pripravuje Educational Testing Service (ETS) z Princeton, New Jersey, USA. Je podmienkou prijatia na školy a univerzity v Spojených štátoch a v ďalších krajinách. Vyžaduje sa aj u uchádzačov o štipendiá a vzdelávacie programy. K produktu Príprava na TOEFL zadarmo dostanete titul rady English in Action Pop Stars (1x CD-ROM, stredne pokročilí a pokročilí) - angličtinu so slávnymi spevákmi a hudobníkmi. Dozviete sa o nich základné informácie, vypočujete rozhovory, ktoré vám priblížia, čomu sa tieto osobnosti venujú. Pritom si budete neustále zlepšovať angličtinu - posluch a porozumenie, slovnú zásobu a gramatiku. Pomocou nových technológií rozpoznávania reči a vizuálného zobrazenia hlasových kriviek si zároveň dokonale precvičíte aj výslovnosť.

PRÍPRAVA NA TOEFL diagnostický testsedem kompletných testov TOEFL 68 kontrolných bodov s cvičeniami pre každú schopnosť skúšanú v testoch TOEFL kontrolné testy pre každú časť skúšky TOEFL dodatky zamerané na precvičenie posluchu, gramatiky a slovnej zásoby komentované odpovede ku všetkým testom osobný plán zameraný na odstránenie nedostatkov v angličtine

Žiadne komentáre: