Angličtina ELEMENTS - kurz a študijný slovník

Anglický jazyk určený pre: začiatočníci, mierne a stredne pokročilí, pokročilí
  • Angličtina ELEMENTS - Začiatočníci
  • Angličtina ELEMENTS - Pokročilí začiatočníci
  • Angličtina ELEMENTS - Mierne pokročilí
  • Angličtina ELEMENTS - Stredne pokročilí
  • Angličtina ELEMENTS - Pokročilí
  • Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník Lexicon
Kompletný kurz angličtiny je založený na najnovšej sérii učebníc angličtiny ENGLISH ELEMENTS nakladateľstva Max Hueber Verlag GmbH, ktoré boli upravené na výučbu prostredníctvom počítača a rozšírené o ďalšie cvičenia. Kurz využíva technológiu rozpoznávania reči IBM ViaVoice a vďaka nej je možné ovládať nielen aplikáciu, ale aj množstvo cvičení hlasovými povelmi v anglickom jazyku.
Pri výučbe môžete postupovať podľa vopred pripraveného výukového plánu, alebo si podľa vlastného uváženia vyberať lekcie a stránky. Dáta kurzu sú medzi sebou dôsledne previazané, takže ak robíte cvičenie, môžete sa jednoduchým kliknutím myši pozrieť na gramatický výklad alebo s ním súvisiace cvičenia.

Kurz spolupracuje s kvalitným anglickým študijným slovníkom - kliknutím myši na neznáme slovíčko sa toto slovíčko automaticky vyhľadá v slovníku. Dokonca môžete slovíčko len povedať do mikrofónu a hneď sa nájde.
Kľúčom k efektívnemu učeniu je správne načasovanie opakovania, ktoré nesmie prísť príliš neskoro (už si nebudete slovíčka pamätať ), ani príliš skoro (budete opakovať zbytočne často). Na učenie anglických slovíčok a fráz slúži metóda RE-WISE, ktorej úlohou je zachovať v študentovej pamäti čo najviac znalostí a zároveň minimalizovať počet nutných opakovaní.

Dôležitým prvkom výučby jazyka je nácvik správnej výslovnosti. Pomocou zobrazených hlasových kriviek sa môžete naučiť hovoriť tak, aby Vám rozumeli aj rodení hovorcovia.
Aplikácia používa najnovšie softvérové technológie. Modulárne usporiadanie a otvorenosť systému umožňujú jeho využitie nielen pre jazykové vzdelávanie, ale aj všeobecne pre tvorbu výukových multimediálnych programov

Moderná učebnica, Výklad gramatiky, Anglicko-slovenský glosár, Nácvik správnej výslovnosti, 380 hodín intenzívnej výučby, viac ako 850 strán text, 1 700 cvičen, viac ako 4 800 nových slovíčok a frá, 2 650 obrázkov a fotografi, metóda RE-WISE na učenie slovíčok a fráz, možnosť ovládania aplikácie hlasom
Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník, Rýchle fulltextové vyhľadávanie, Nahovorená výslovnosť hesiel, Synonymá, Príbuzné slová, Slovné spojenia, 75 000 hesiel, 100 000 významov, 200 000 prekladov, 40 000 nahovorených hesiel

Žiadne komentáre: