Anglicko-Slovenský a Slovensko-Anglický slovník Midi

Všeobecný anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník je určený širokej verejnosti so záujmom o anglický jazyk.
Rozsahom ide o slovník stredného formátu, ktorý obsahuje 135 000 významov a cca 50 000 základných hesiel. Zameriava sa na všeobecnú slovnú zásobu súčasnej britskej angličtiny, ako hovorové a slangové slová. Jeho dôležitou súčasťou sú ustálené slovné spojenia a frázy. Jeho výhodou môže byť to, že anglicko-slovenská časť v sebe spája funkciu prekladového a synonymického slovníka, keďže pri väčšine významov uvádzame synonymá, okrajovo i syno-nymické slovné spojenia. V slovníku je použitá medzinárodná fonetická transkripcia.

Žiadne komentáre: