Anglicko - Slovenský, Slovensko - Anglický slovník

Nový najrozsiahlejší slovník vreckového formátu, ktorý obsahuje 54 000 hesiel.
Slovník obsahuje:
viac ako26 000 anglických výrazov a 46 000 slovenských ekvivalentov v anglicko-slovenskej časti
28 200 slovenských výrazov a 54 000 anglických ekvivalentov v slovensko - anglickej časti
súčasná slovná zásoba vrátane hovorových a slangových výrazov
základné odborné termíny
prehľadné usporiadanie hesiel
gramatické minimum
zoznam nepravidelných slovies
najbežnejšie anglické skratky
miery, váhy, teploty
prepis výslovnosti aj v anglicko - slovenskej časti
Slovník je určený širokému okruhu študentov a záujemcov o anglický jazyk, ako základná slovníková príručka. Jeho stavba je orientovaná na praktické každodenné používanie pre tých, ktorí potrebujú rýchlu a presnú informáciu.

Žiadne komentáre: